ImprimirEnviar a un amic...
 Edictes
RSS Bop Diputació de Girona
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2014 Bop: 72-0 Edicte: 3815 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de citació als interessats per ser notificats per compareixença
Exercici: 2014 Bop: 50-0 Edicte: 2512 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de citació als interessats per ser notificats per compareixença
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de notificació de caducitat d'inscripció padronal
Exercici: 2014 Bop: 29-0 Edicte: 1287 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de notificació de caducitat d'inscripció padronal
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte sobre inici d'expedient de baixa d'ofici del Padró d'habitants
Exercici: 2014 Bop: 21-0 Edicte: 836 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte sobre inici d'expedient de baixa d'ofici del Padró d'habitants
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2014 Bop: 21-0 Edicte: 817 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2014
Exercici: 2014 Bop: 10-0 Edicte: 109 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2014
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2013 de modificació de crèdits
Exercici: 2014 Bop: 10-0 Edicte: 107 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2013 de modificació de crèdits
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2013 Bop: 231-0 Edicte: 13434 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2014
Exercici: 2013 Bop: 231-0 Edicte: 13426 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2014
AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte sobre notificació d'inici d'expedient de baixes d'ofici del Padró d'habitants
Exercici: 2013 Bop: 229-0 Edicte: 13156 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte sobre notificació d'inici d'expedient de baixes d'ofici del Padró d'habitants
 L'Ajuntament a un clic!
 Destacats
Plaça Espanya, 1 Tel. 972 758 442 / Fax 972 758 007 ajuntament@ajulla.org Nota legal